X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld
X
Zorgeloos wonen Je koopt niet elke dag een woning
Veilig starten Het begin van je eigen onderneming
Prettig leven Ook als je stopt met werken
Ongestoord groeien De overname van een andere zaak

Beloning

Het beloningsbeleid


Om u zo onafhankelijk mogelijk van dienst te kunnen zijn worden onze medewerkers worden beloond op basis van een vast, marktconform salaris Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op onze organisatie niet van toepassing