X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld
X

Babbeltruc geldt niet als inbraak

Wanneer iemand zich met de babbeltruc toegang verschaft tot de woning is dat geen inbraak en hoeft de inboedelverzekeraar niet uit te keren. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-709.

Consument deed een beroep op haar woonverzekering van Zelf/Reaal in verband met diefstal van spullen uit haar woning middels een babbeltruc. Verzekeraar heeft de claim afgewezen onder verwijzing naar de voorwaarden waarin wordt vermeld dat diefstal van inboedel uitsluitend wordt vergoed als er braak aan het woonhuis is te constateren. De Commissie oordeelt dat "Verzekeraar niet gehouden is de schade aan Consument te vergoeden. Nu er geen sprake is van braak aan het woonhuis van Consument, is er niet voldaan aan de Voorwaarden en is er geen dekking. De Commissie ziet geen aanleiding te oordelen dat een beroep van Verzekeraar op deze primaire dekkingsbepaling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Het uitgangspunt is dat Verzekeraar met de dekkingsomschrijving de grenzen heeft omschreven waarbinnen hij bereid was dekking te verlenen, hetgeen hem vrijstaat. Zie HR 9 juni 2006, NJ 2006, 326, r.o. 3.4.2. Afwijking van dit uitgangspunt is een uitzondering en is alleen aan de orde in bijzondere omstandigheden. Van dergelijke omstandigheden is de Commissie niet gebleken. De vordering wordt afgewezen".

De consument claimde circa 10.000 euro wegens gestolen sieraden.