Corona en de overheidsmaatregelen

In verband met het coronavirus heeft de regering een aantal maatregelen getroffen ter compensatie van inkomensverlies. Hierbij een beknopt overzicht van de regelingen.

 

TOZO  overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

-          Aanvragen bij de gemeente waarin je woont

Voorwaarden:

-          Inschrijving bij de kamer van koophandel

-          Minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in eigen onderneming

-          Bedrijf gevestigd in Nederland

-          Woonachtig in Nederland

-          Vanaf 18 jaar tot aan pensioengerechtigde leeftijd

Regeling gaat in per 1 maart 2020 voor maximaal 3 maanden. Hoogte is afhankelijk van huishouden en eigen inkomen. Er geld geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast is het mogelijk een lening aan te vragen voor  maximaal € 10.517,00 tegen een nog vast te stellen percentage, dit ligt lager dan 8 %.

 

TOGS  Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

-          Aanvragen via de site RVO.nl

-          Deze regeling is vooral bedoeld ter compensatie van de vaste lasten ( huur) van bedrijfspanden

 

Voorwaarden:

-          Aan de hand van de SBI code vermeld bij de Kamer van Koophandel wordt bepaald of je onder de sectoren valt die in aanmerking komen, deze sectoren worden steeds herzien en aangevuld.

-          Aanvraagperiode is van 27 maart 2020 tot en met 26 juni 2020

-          De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per ondernemer.

-          Vestigingsadres mag niet zijn woonadres, horecabedrijven uitgezonderd.

-          Voor de overige voorwaarden verwijzen wij naar de site  RVO.nl

 

NOW  Noodmaatregel  overbrugging voor werkgelegenheid

-          Aanvragen bij het UWV

-          Per 30-03-2020 nog niet mogelijk op de site

Werkgevers kunnen aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor bij het UWV een voorschot ontvangen. De aanvraag heeft een looptijd van 3 maanden en geld vanaf 1 maart 2020.

Er moet sprake zijn van minimaal 20 % omzetverlies.

 

Belastingdienst

Verder zijn er verruimde mogelijkheden voor het aanvragen van uitstel van betaling voor belastingaanslagen en verzoeken om verlaging van de voorlopige aanslagen 2020

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de genoemde instanties, www.kvk.nl/corona .

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld