X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld
X

Huwelijksvermogensrecht 2018

Partners die vanaf 1 januari 2018 gaan trouwen, trouwen automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat de bezittingen en schulden die u en uw echtgenoot in het huwelijk brengen, niet langer in de gemeenschap vallen. U blijft dus alleen verantwoordelijk voor de door u gemaakte schulden en bezittingen die u al had voor het aangaan van het huwelijk. Ook tijdens en voor het huwelijk ontvangen erfenissen en schenkingen blijven buiten de gemeenschap. Feitelijk komt het erop neer dat u enkel het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen deelt met uw echtgenoot.

Wat als u dit niet wilt?

Indien u niet wenst dat de door u gemaakte schulden en/of verkregen vermogen alleen van u blijft, kunt u dit laten vastleggen in zogeheten huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden kunnen worden opgesteld door een notaris. In huwelijkse voorwaarden kunnen afspraken worden vastgelegd, zoals de door u gemaakte schuld voor rekening van u en uw echtgenoot tezamen komt.

Al gehuwd voor 1 januari 2018, wat verandert er dan?

Indien u getrouwd bent voor 1 januari 2018, dan verandert er niets. Indien u geen huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen, bent u automatisch in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Dit blijft zo, tenzij u alsnog huwelijkse voorwaarden laat opstellen. Als u bent gehuwd in algehele gemeenschap van goederen, dan betekent dit dat alle schulden en bezittingen gezamenlijk zijn. Ook eventuele verkregen erfenissen (zonder uitsluitingsclausule) of schenkingen, zijn gemeenschappelijk.

 

Gevolgen nieuw huwelijksvermogensrecht

Het nieuwe standaardstelsel van de beperkte gemeenschap zal tot andere burgerrechtelijke en fiscale gevolgen leiden dan het huidige standaardstelsel van de algehele gemeenschap. Daarnaast geldt dat het stelsel een (nog) nauwkeurige) administratie vereist voor de echtelieden. Immers, als gevolg van de introductie van het nieuwe standaardstelsel ontstaan drie vermogens:

  1. Het voorhuwelijkse vermogen van de man;
  2. Het voorhuwelijkse vermogen van de vrouw;
  3. Het tijdens het huwelijk opgebouwde gezamenlijke vermogen.

 

Eenvoudig voorbeeld ter verduidelijk

De heer en mevrouw Pietersen zijn met elkaar getrouwd in 2018. De heer Pietersen erft ná de huwelijkssluitingsdatum in 2018 in de loop van dat jaar een familiebedrijf ter waarde van €  800.000. In het nieuwe stelsel is die onderneming ook een privéonderneming. Er is daarnaast een beperkte gemeenschap ter waarde van € 200.000.  Mevrouw Pietersen heeft geen eigen privévermogen en er zijn geen kinderen.

Uitwerking voorbeeld

Als de huidige tarieven van de Successiewet gehanteerd worden en de heer Pietersen plotseling overlijdt, vererft er € 900.000, namelijk € 800.000 privévermogen van de heer Pietersen en € 100.000 uit het gemeenschappelijke vermogen wat onverdeeld aan de heer Pietersen toebehoort. Dit houdt in dat er ruim € 200.000 boven de vrijstelling voor echtgenoten zit (namelijk € 635.000 per persoon), deels in het 10%-tarief en deels in het 20%-tarief. Als de heer en mevrouw Pietersen in de wettelijke gemeenschap zouden zitten, zou de onderneming in de gemeenschap zitten, € 800.000, en de € 200.000 zou ook tot de gemeenschap behoren. € 500.000, namelijk de helft van het totale vermogen van € 1 miljoen - dat is onder de vrijstelling van ruim € 600.000 – zou zonder de heffing van erfbelasting naar mevrouw Pietersen vererven. Blijkt maar weer eens dat het maatwerk blijft.