Kindregelingen 2015: Wat verandert er?

De Rijksoverheid heeft per 1 januari de kindregelingen veranderd. Nu het jaar een paar maanden oud is, merken gescheiden ouders de gevolgen van de versoberde kindregelingen. Daarom adviseert het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) gescheiden ouders om samen in overleg te gaan en opnieuw afspraken en een nieuwe begroting te maken. Want het nieuwe stelsel kan ertoe leiden dat de alimentatiebetaler minder hoeft te betalen en de ontvanger minder zal ontvangen. Hoe zit dat?

  • 'Aftrek Levensonderhoud Kinderen' Het Nibud zegt hierover: “Met deze regeling hoefden ouders minder belasting te betalen en daar werd bij het vaststellen van de alimentatie rekening mee gehouden. Nu is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op deze regeling. De betaler kan vanwege dit financiële nadeel een herberekening (laten) maken om minder alimentatie te gaan betalen. Mocht een daling van het alimentatiebedrag mogelijk zijn, dan moet er ook gekeken worden naar de situatie van de verzorgende ouder. Die zou er dan namelijk flink op kunnen inleveren.”
  • ‘Alleenstaande ouderkorting’ en ‘Aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders' Het vervallen van de alleenstaande ouderkorting en de aanvulling bijstand wordt in de nieuwe kindregelingen opgevangen door het kindgebonden budget. Maar verdien je meer dan € 19.767,- bruto per jaar, dan wordt je op het hele kindgebonden budget gekort.

Het kabinet jubelt over de nieuwe kindregelingen: het stelsel is eenvoudiger geworden, biedt inkomensondersteuning waar het het hardst nodig is en alleenstaande ouders in de bijstand worden gestimuleerd om te gaan werken. Maar de voornaamste reden voor de veranderingen is toch wel de overheidsfinanciën op orde brengen. Het Nibud heeft de meest relevante informatie, rekentabellen en regels voor je op een rij gezet in de Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap. De nieuwe editie (2015) is online te bestellen bij het Nibud
X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld