Wet werk en zekerheid

Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) worden belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken zorgt de WWZ voor een betere positie van werknemers en flexwerkers op de arbeidsmarkt. De wijzigingen worden in fases ingevoerd. Per 1 juli 2015 verandert een en ander op het gebied van ontslagrecht, flexibele arbeid en WW. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

 

Ontslagrecht

  1. Het ontslagrecht wordt eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers, aldus de Rijksoverheid. De 2 belangrijkste wijzigingen in het ontslagrecht zijn:
    De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding. Werknemers die langer dan 2 jaar in dienst zijn geweest, hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit geldt voor vaste en tijdelijke werknemers. De transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Het is een ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding kent een maximum van € 75.000 of 1 jaarsalaris indien dat hoger is.
  2. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Zowel werkgever als werknemer kunnen procedures starten over de geldigheid van het ontslag of de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daardoor kan een arbeidsconflict jaren voortslepen. Wilt u na 1 juli een werknemer ontslaan, dan is het verstandig advies in te winnen welke route het beste te volgen is.

 

Flexibele arbeid

Flexwerkers kunnen eerder doorstromen naar een vaste baan. Nu kan dat na 3 jaar, vanaf 1 juli kunnen flexwerkers na 2 jaar aanspraak maken op een vast contract. Door de aangepaste ketenbepaling worden tijdelijke contracten als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen. Dit geldt ook vanaf 1 juli. De tussenpoos is nu 3 maanden.

 

WW

De periode van 1 jaar zoeken naar ‘passende’ arbeid wordt verkort naar een half jaar. ‘Passend’ betekent dat iemand met een hogere opleiding ook arbeid moet accepteren waarvoor een lager opleidingsniveau nodig is. Wordt dat werk tegen een lager loon gedaan, dan zal tegelijkertijd inkomensverrekening plaatsvinden. Daarbij wordt niet meer gekeken naar het aantal gewerkte uren, maar naar het verdiende inkomen.

 

Overigens wordt vanaf 1 januari 2016 de maximale duur van de WW ingekort. Deze gaat in stappen terug van de huidige 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Met het inkorten van de WW-periode wil het kabinet voorkomen dat mensen langdurig werkloos blijven.

X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld