je eerste baan

Beginnen met werken, de eerste echte baan. Bij een nieuwe fase in het leven komt veel kijken. De meeste mensen denken daarbij niet meteen aan verzekeringen, toch kunnen hierbij veel zaken veranderen. 

Van studeren naar werken: 
Bij verschillende verzekeringen zijn uitwonende studerende kinderen automatisch meeverzekerd. Denk bijvoorbeeld aan de inboedel en aansprakelijkheidsverzekering. Als je gaat werken, en niet meer thuis woont, vervallen deze verzekeringen en moet je ze zelf afsluiten.

Arbeidscontract:
Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever, waarin werk-afspraken staan. Je sluit een arbeidscontract af voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) of onbepaalde tijd (vast contract). Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. In het arbeidscontract wordt vermeld of er een CAO van toepassing is. Vaak is er ook sprake van een proeftijd. In een arbeidsovereenkomst staat vaak een proeftijd. Verplicht is dit niet. Een proeftijd kan niet worden opgenomen als de arbeidsovereenkomst 6 maanden of korter duurt. Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode waarin zowel jij als jouw werkgever de arbeidsovereenkomst direct kunnen opzeggen. Je werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe lang jouw proeftijd is. De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd is nooit langer dan 2 maanden.

Wanneer wordt een tijdelijk een vast dienstverband?Ketenbepaling vanaf 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 verandert de ketenbepaling voor tijdelijke werknemers. De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract.

Vanaf 1 juli 2015 ontstaat een vast contract als werkgever en werknemer:

  • meer dan 3 elkaar opvolgende tijdelijke contracten afsluiten;

  • langer dan 2 jaar gebruik maken van elkaar opvolgende tijdelijke contracten.

 

Berekenen opvolgende contracten 

Er is sprake van opvolgende tijdelijke contracten als ze elkaar met een tussenperiode van zes maanden of minder opvolgen. Bij de berekening van de periode van 2 jaar tellen periodes van 6 maanden (of korter) tussen de tijdelijke contracten mee.

X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld