X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld
X

ZZP'r / Zelfstandige

Zzp'ers en pensioen

Als zzp'er heb je recht op AOW als je de AOW-leeftijd bereikt. Je bepaalt zelf of je nog een aanvullende oudedagsvoorziening wilt. Voor dit aanvullende pensioen bestaan verschillende mogelijkheden.

 

 

Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen

Er zijn recent een aantal initiatieven genomen voor collectieve pensioenregelingen speciaal gericht op zzp'ers. Het gaat daarbij om regelingen waarbij men zich als zelfstandige vrijwillig kan aansluiten.

 

 

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Wil je een oudedagsvoorziening opbouwen zonder geld te onttrekken aan uw onderneming? Je kunt een deel van de winst reserveren voor een fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dat deel van de winst hoef je pas later belasting te betalen. Je kunt de fiscale oudedagsreserve omzetten in een lijfrente, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat. Belastingheffing vindt dan plaats over de lijfrentetermijnen.

Voor de opbouw van een fiscale oudedagsreserve gelden voorwaarden. De belangrijkste zijn dat je:

 

 

Lijfrente bij verzekeraar, bank of beleggingsinstelling

Je kunt als zzp’er ook kiezen voor een lijfrente bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. De lijfrente ontvang je dan naast de AOW. De premie die je voor deze lijfrente betaalt, is fiscaal aftrekbaar van uw box 1-inkomen. Voor de aftrek gelden wel bepaalde voorwaarden (aan de lijfrente en aan de hoogte van de aftrek).

Als je stopt met je bedrijf, dan kunt u (een deel van) uw stakingswinst tegen gunstige belastingvoorwaarden omzetten in een (stakings)lijfrente. Voor die situatie gelden hogere maxima voor de aftrek in box 1.

 

 

Vrijwillige voortzetting pensioenregeling

Ben je als zzp’er ook ex-werknemer? Je kunt dan de pensioenregeling van je voormalige werkgever vrijwillig voortzetten. Je kunt er pas van gebruik maken als de pensioenregeling deze optie biedt. Sinds 1 januari 2012 is de pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting tot maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar van de belasting.

 

 

Pensioen in eigen beheer of bij verzekeraar

Ben je als zzp’er ook directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw eigen bv? Dan kun je het pensioen binnen je eigen bv opbouwen. Ook kun je het pensioen bij een externe verzekeraar onderbrengen.

Verplichte pensioenregeling voor specifieke groepen

Voor bepaalde groepen zzp’ers geldt een verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Het gaat hierbij vooral om beroepen in de gezondheidszorg (zoals huisarts) maar ook voor bijvoorbeeld zelfstandige schilders. Dit kun je navragen bij een eventuele vakvereniging.

Een bedrijfstak of beroepsgroep kan zelf zo’n verplichte pensioenregeling aanvragen. Daarvoor moet wel voldoende ondersteuning zijn binnen de bedrijfstak of beroepsgroep.

 

 

Verhoging AOW-leeftijd

Sinds 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. Dit is nodig omdat de kosten voor de AOW oplopen. Tegelijkertijd vermindert het aantal werkenden dat deze kosten moet betalen.

Vanaf 2013 verhoogt de ingangsdatum van de AOW-uitkering steeds met enkele maanden. In 2019 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar. Dat loopt geleidelijk verder op, tot 67 jaar in 2023.

 

 

Beperkte pensioenopbouw zzp’ers

Als zelfstandige bouw je gemiddeld minder pensioen op dan een werknemer. Dat blijkt uit onderzoek naar het pensioen van zzp’ers. Het kabinet wil zzp’ers stimuleren om meer pensioen op te bouwen. Bijvoorbeeld door:

  • samen met belangenverenigingen voor zelfstandigen een collectieve pensioenregeling op te zetten;
  • uw pensioengeld veilig te stellen van bijstand. Als zzp’er moet je nu het pensioengeld eerst aanspreken als u in de bijstand komt. Vanaf 1 januari 2016 is dit (tot een pensioenvermogen van €250.000) niet meer nodig. Een wetsvoorstel moet dit regelen. 

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze pensioenadviseurs