eindloonregeling

Bij de eindloonregeling is het uiteindelijke pensioeninkomen dat men de werknemer aanbiedt afhankelijk van het salaris dat de werknemer verdient voorafgaand aan de pensioendatum (of moment van uitdiensttreding). Dit houdt in dat bij salarisverhogingen deze verhogingen met terugwerkende kracht op de pensioentoezegging doorberekend dienen te worden. Anders gesteld: de werkgever dient bij salarisverhogingen de daardoor ontstane pensioentekorten aan te zuiveren. Vooral in het geval van werknemers met sterk stijgende salarissen, kan dit flinke kosten met zich meenemen. Vanwege deze kosten en de daarmee samenhangende risico's, wordt deze pensioenregeling de laatste jaren steeds minder gebruikt.

X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld