middelloonregeling

De middelloonregeling is een zuivere salaris/diensttijdregeling. Dit houdt in dat het uiteindelijke pensioen afhangt het aantal jaren dat de werknemer bij je in dienst is geweest en het salarisverloop tijdens de werkzame periode. Het op te bouwen pensioeninkomen is bij deze regeling een gewogen gemiddelde van alle pensioengrondslagen. Dit houdt in dat salarisverhogingen alleen meetellen voor de toekomstige jaren en niet voor het verleden. Deze regeling is beduidend goedkoper dan de eindloonregeling. Voor beide regelingen geldt dat je de werknemer een bepaald pensioenbedrag toezegd. Dit houdt tevens in dat het risico dat er uiteindelijk niet voldoende rendement op de premies wordt behaald bij jou als werkgever ligt.

X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld