werkgeversaansprakelijkheid

Als werkgever heb je een wettelijke zorgplicht en ben je verplicht er voor te zorgen dat je werknemers in een veilige omgeving met goede beschermingsmiddelen kunnen werken en dat er duidelijke veiligheidsinstructies worden gegeven. Daarnaast dien je als werkgever naleving van deze instructies te controleren. Een ongeval tijdens werktijd, dus ook een auto- ongeluk of een bedrijfsuitje is een bedrijfsongeval en valt onder de werkgeversaansprakelijkheid.

Er is sprake van werkgeversaansprakelijkheid als een werknemer letselschade oploopt doordat er niet is voldaan aan de zorgplicht. In dat geval kan de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de letselschade en schadevergoeding eisen. Op het moment dat een werknemer zijn werkgever aansprakelijk stelt, ligt de bewijslast bij de werkgever. De werkgever is niet aansprakelijk voor letselschade door een bedrijfsongeval als aantoonbaar aan de wettelijke zorgplicht is voldaan.

Er is één uitzondering waarbij een werknemer wel een beroep kan doen op de werkgeversaansprakelijkheid, terwijl er aantoonbaar niet aan de zorgplicht is voldaan. Deze uitzondering betreft onder andere stagiaires, leerlingen, thuiswerkers en freelancers. Met name bij een bedrijfsongeval waarbij stagiaires en leerlingen zijn betrokken is de werkgeversaansprakelijkheid groter, omdat van de werkgever wordt verwacht dat er extra rekening gehouden moet worden met het gebrek aan ervaring van deze bijzondere groep medewerkers.

De AVB (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven) biedt geen volledige dekking voor werkgeversaansprakelijkheid. Een AVB biedt geen dekking voor schade veroorzaakt door of met een motorvoertuig. Dit betekent dat als een werknemer met de eigen auto onder werktijd rijdt of een auto van het bedrijf rijdt hiervoor een extra verzekering (WEGAM of SVI) noodzakelijk is.

WEGAM

Als je werknemers voor het werk motorvoertuigen besturen dan is er altijd kans op ongelukken. Heeft een medewerker schade of loopt hij letsel op tijdens een zakelijke rit? Dan ben je als werkgever aansprakelijk met mogelijk grote financiële gevolgen. Zelfs een brief bezorgen bij een klant op weg naar huis wordt gezien als een zakelijke rit. Met een WEGAM-verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen) kun je je verzekeren tegen dit risico. Raakt je werknemer tijdens een zakelijke rit betrokken bij een ongeluk? Dan vergoedt de WEGAM-verzekering de schade die op jou als werkgever wordt verhaald (de werkgeversaansprakelijkheid).

DE WEGAM-verzekering geeft een vergoeding voor

  • letsel dat werknemers, uitzendkrachten en stagiaires oplopen bij het besturen van een motorvoertuig;

  • cascoschade aan het eigen voertuig van de werknemer, als hij geen cascoverzekering heeft. Heeft de werknemer die wel? Dan volgt een vergoeding van het eventuele eigen risico en no-claim verlies tot maximaal twee jaar;

WEGAS

Op de WEGAS polis is de werkgeversaansprakelijkheid verzekerd voor schade die een werknemer onder werktijd als verkeersdeelnemer op loopt, dus ook als wandelaar, fietser of passagier in het openbaar vervoer.

X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld