employee benefits

Het is voor veel bedrijven één van de grootste kostenposten. Ziekteverzuim van personeel. Niet alleen het verzuim zelf kost je veel geld, maar ook de wettelijke verplichtingen welke bij de aanpak van ziekteverzuim komen kijken, vergen veel tijd en kennis.

Met een ziekteverzuimverzekering kun je je bedrijf verzekeren tegen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.  In de meeste gevallen is het mogelijk om deze verzekering in één pakket te sluiten met een Arbo-contract. Het voordeel van een dergelijke pakketverzekering is dat je per ziektegeval slechts één melding hoeft te doen naar de verzekeraar (of Arbodienst) en deze nemen automatisch alle handelingen met betrekking tot re-integratie van je over.

Hierdoor ben je er van verzekerd dat je voldoet aan de verplichtingen welke voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter en zal de werknemer (indien mogelijk) zo  spoedig mogelijk terug keren op de werkvloer.

X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld