waar moet je aan denken

Wanneer je besluit te stoppen met je bedrijf zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. De volgende zaken moeten in ieder geval geregeld worden:

  • Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel

  • Afmelding omzetbelasting bij de belastingdienst

  • Afmelding loonheffing bij de belastingdienst ( indien van toepassing)

Als je bij het stoppen van je bedrijf nog onroerend goed (gebouwen) of roerend goed (machines en inventaris) op je balans hebt staan, dient daarvan de waarde te worden bepaald. Bij onroerend goed is een taxatie wenselijk. Is de werkelijke waarde hoger dan de boekwaarde dan ben je over dat verschil in principe belasting verschuldigd.

Als je tijdens je bedrijfsactiviteiten een oudedagsreserve hebt opgebouwd, dan moet je daar bij bedrijfsbeëindiging belasting over betalen. Er zijn ook dan nog mogelijkheden om de betaling van belasting uit te stellen.

Neem voordat je besluit te stoppen contact op met je adviseur, deze kan een globale berekening maken van de nog te betalen belasting zodat je daarna niet voor financiële verrassingen komt te staan.

X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld