wat te doen

Wanneer de werknemer ziek is ben je als werkgever verplicht het loon door te betalen. Vaak is in de betreffende cao terug te vinden wanneer en hoe hoog de uitkering moet zijn. Is er geen cao van toepassing, dan gelden de wettelijke regels. Wanneer je werknemer langdurig ziek is lopen de kosten behoorlijk op. En dat terwijl het werk toch door moet gaan. Het is dan ook verstandig om daarvoor een ziekteverzuimverzekering af te sluiten met daaraan gekoppeld een arbodienst. Deze nemen dan de controle en begeleiding tijdens de ziekte voor hun rekening. Tijdens de ziekte van de werknemer krijg je dan een uitkering van de maatschappij, welke ingaat na een door jezelf te kiezen eigen risico periode.

Bij zwangerschap van je personeel, is wettelijk geregeld dat je hiervoor de loonkosten vergoed krijgt door het UWV, de aanvraag dien je wel tijdig in te sturen naar het UWV.  

X
Waarmee kunnen we u helpen?
* verplicht veld